Odla för framtiden!

RÅDGIVNING HOS DIG

Hur mycket skörd kan du få?

Tips 7

Om ditt äppleträd beskärs sällan så blir sämre kvalitet på frukten och det kan uppstå fläkskador.