Det är bättre att vara på förekälken.

ÅRLIG BESKÄRNING GER BÄSTA RESULTAT

Snö, frukt och blåst går hårt åt svaga grenar. Årlig beskärning ger starka grenar och ett lagom stort träd. 

IMG_8223

Vattenskott?

En för kraftig tidigare beskärning ger en mängd vattenskott, som behöver gallras under flera år.

IMG_9674

Mossa?

Mossa gör barken fuktig och kan vara grund för ohyra. Effektiva mikroorganismer stärker barken. 

IMG_7193

Tät krona?

En tät krona gör att svampsjukdomar lättare får fäste då löven inte hinner torka upp efter regn. 

1

Grässtrån runt stammen

Tar vatten och näring från trädet. 

1

Givor med effektiva mikroorganismer

Stärker trädet och ger godare frukt. 

1

År tar det minst

Att få ordning på ett vildvuxet träd. 

När jag beskär ditt vuxna fruktträd får du…

…en ljusare och luftigare krona och en beskärningsplan över tre år för att trädet ska svara på rätt sätt.
Beskärningsplan
…borttagning av gräs och ogräs under trädet, en sk jordspegel för bästa vatten- och näringsupptag.
Jordspegel
…vattning med effektiva mikroorganismer som stärker trädet och minskar risken för sjukdomar.
Effektiva mikroorganismer