Starka grenar orkar bära mycket frukt.

GE DITT TRÄD BÄSTA STARTEN!

Uppbyggnadsbeskärningen som görs när trädet är nyplanterat förhindrar fläkskador i framtiden. 

IMG_9789

Långa grenar?

Ett obeskuret träd har långa svaga grenar som kan gå av vid tyngden av frukt och snö. 

IMG_9791

Lavar?

Ett ungt träd med lavar har dålig tillväxt och behöver näring och ogräsfritt runt stammen. 

IMG_9788

Sned stam?

Ett ungt träd som inte stöttas får ett svagt rotsystem, växer dåligt och riskerar att välta. 

0

Ätbara växter

Kan planteras runt ditt träd.

10

Grenar kvar

Är en bra utgångspunkt efter första beskärningen.

1

Bambupinnar

Ska vara kvar efter plantering. 

När jag beskär ditt unga fruktträd får du…

…en korrekt uppbindning med naturmaterial där roten får stöd och kronan vajar fritt.
Uppbindning
…borttagning av gräs och ogräs under trädet, en jordspegel för bästa vatten- och näringsupptag. 
Jordspegel
…vattning med mikroorganismer som stärker trädet, ger godare frukt och minskar risken för sjukdomar.
Effektiva mikroorganismer